Gå til hovedindhold
Saxo

Vilkår og betingelser for Saxo Premium

Betingelser og vilkår for Saxo Premium medlemskab
Som Saxo Premium medlem får du adgang til at læse og lytte til de bøger, som er stillet til rådighed for servicen. Herudover får du et Saxo Plus medlemskab stillet gratis til rådighed så længe du er Saxo Premium medlem. Prisen for dit Saxo Premium medlemskab trækkes automatisk hver måned via et tilknyttet betalingskort.

De bøger der er adgang til via Saxo Premium abonnement fremgår af Saxo appen. Saxo Premium sortiment afviger fra det sortiment af bøger, som du kan finde på Saxo.com.

Som Saxo Premium medlem får du samtidigt adgang til Saxo Plus fordele, og kan købe bøger med op til 70% rabat og gratis fragt.

Aldersgrænse og betalingsvilkår
Du skal være fyldt 18 år for at få et Saxo Premium medlemskab. Påbegyndelse af Saxo Premium medlemskab finder sted ved tilkøb af dette på Saxo.com. Herefter opkræves en månedlig betaling på det betalingskort du har angivet ved købet. Du kan  altid redigere i de tilknyttede betalingskort under betalingskort i “Min profil” på Saxo.com.

Såfremt du har fået en gratis prøveperiode opkræves betaling for Saxo Premium medlemskabet først efter den gratis prøveperiode er udløbet. Hvis du opsiger dit abonnement i prøveperioden, vil du ikke blive opkrævet betaling for medlemskab.

Der er ingen binding på Saxo Premium medlemskabet, og du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Hver bruger kan højst få en gratis prøveperiode. Du kan altid tilmelde dig som betalende Saxo Premium medlem igen.

Du kan læse mere om betalingsformer og muligheder for fysiske varer og digitale varer.

Vi forbeholder os retten til at ændre faktureringstidspunktet, hvis betalingen via dit betalingskort ikke er blevet afregnet. Såfremt medlemskabet begyndte på en dato, der ikke eksisterer i den efterfølgende måned, vil du blive faktureret via dit betalingskort på en dato i den relevante måned, som vi anser for passende. Hvis du eksempelvis påbegynder dit Saxo Premium medlemskab d. 31. januar, vil din næste betalingsdato sandsynligvis være den 28. februar, og du vil blive faktureret via dit betalingskort på den dato. Henvendelser knyttet til betaling, skal rettes til Saxo.com kundeservice på telefon, e-mail eller chat.

Ansvars- og hæftelsesforhold
Tilmelding til Saxo Premium medlemskabet er bindende fra det øjeblik, hvor du enten påbegynder læsning af en bog i Saxo Premium sortimentet eller bestiller et produkt til Pluspris. Du er forpligtet til at betale det fulde beløb for det/de valgte produkter. Efter indmeldelse vil medlemskabet automatisk blive fornyet hver måned, med yderligere en måned, indtil opsigelse.

Du kan til hver en tid tilbagekalde din tilladelse til, at Saxo Premium trækker beløbet fra din betalingskonto, med undtagelse af de første 48 timer. Vi gør desuden opmærksom på, at du altid kan gøre indsigelser vedr. uautoriserede debiteringer gældende over for din kortudbyder senest 8 uger efter debiteringen, medmindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen. Dine betalingskortoplysninger gemmes i krypteret form hos vores betalingsudbyder. Du kan til enhver tid vælge at slette oplysningerne ved at gå til dine indstillinger under din profil.

Begrænsninger i brug af Saxo Premium og Saxo Plus medlemskabet
Medlemskabet er personligt og må alene bruges af privatpersoner til egne, private formål. Det er ikke tilladt at benytte medlemskabet til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge. Et medlemskab kan ikke kombineres med en konto som fakturakunde (virksomhed/offentlig institution).

Adgang til Saxo Premium
For at kunne læse og lytte til bøger på Saxo Premium skal du downloade Saxo Appen. Den opkrævede pris for medlemskabet inkluderer ikke eksterne omkostninger som f.eks. dataforbrug, disse står medlemmet selv for.

Begrænsninger på Saxo Premium
Medlemskabet må kun anvendes af privatpersoner til egne og private formål. Brug af medlemskabet til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge er ikke tilladt.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af indhold fra Saxo Premium er forbudt.

Der kan læses og lyttes til bøger off-line, såfremt medlemmet har tilføjet indhold til off-line mode. Denne tilgang ophører såfremt medlemmet ikke betaler sit abonnement, og/eller såfremt medlemmet ikke har haft sin tablet/smartphone online indenfor 30 dage. For off-line indhold gælder samme vilkår som beskrevet for online indhold.

Ophavsret i Saxo Premium
Du må ikke benytte Saxo Premium medlemsskabet på anden måde, end det er tiltænkt, herunder forsøge at printe eller kopiere indholdet i tjenesten, kunstigt øge antallet af læsninger/lytninger/downloads, overdrage brugernavn og password til tredjemand, omgå tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte tjenesten mod rettighedskrænkelser, herunder kopiering/reproduktion/distribution, benytte tjenesten i strid med gældende ret og lov.

Saxo kan til hver en tid lukke adgang til tjenesten for et medlem, såfremt man finder grund til at tro, at tjenesten misbruges.

Indholdet i Saxo Premium tilhører tredjemand og er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retsligt af Saxo og/eller ophavsmanden. Som Saxo Premium medlem har du ingen rettigheder til kommercielt brug, salg, videresalg, eksemplar fremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Som  Saxo Premium medlem forstår og anerkender du, at rettighedshaver til tjenestens indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser - direkte overfor Saxo Premium medlemmet.

Opsigelse af Saxo Premium medlemskabet
Ved tilmelding som Saxo Premium medlem er der ingen binding, og du kan til enhver tid opsige dit medlemskab, med undtagelse af de første 48 timer. Du opsiger dit medlemskab under "Min Profil" og "Mit medlemskab". Ved opsigelse af dit medlemskab modtager du en bekræftelse per e-mail. Modtager du ikke en bekræftelse på opsigelse af dit medlemskab, kan du ikke anse dit medlemskab som opsagt og bedes kontakte kundeservice her. På "Mit Medlemskab" kan du genaktivere dit medlemskab, såfremt det er inden for den fortsat aktive periode. Ved opsigelse af medlemskabet, stopper den automatiske fornyelse. Du har adgang til indholdet i Saxo Premium og Saxo Plus fordele resten af den aktive medlemsperiode efter opsigelse. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at genoptage dit Saxo Premium medlemskab, vil du blive trukket for én måneds betaling. Under ”Mit medlemskab” kan du se kommende betalinger og en betalingsoversigt. Du er naturligvis altid velkommen til at tilmelde dig som Saxo Premium medlem igen.

Ændring af vilkår
Saxo kan med én måneds varsel ændre vilkårene til denne aftale eller indføre regler, vilkår eller betingelser for brug af Saxo Premium medlemskabet. Du vil blive informeret herom via den e-mailadresse, som du har oplyst ved tilmelding, og på Saxo.com. Ved uvæsentlige ændringer informeres du herom alene på Saxo.com. Ændringer som skyldes forhold uden for Saxos kontrol, herunder ændring af tredjemands rettigheder eller lignende, vil kunne blive gennemført så hurtigt det kræves og med forkortet varsel. Fortsat brug af medlemskabet efter vilkårsændringer vil blive set som accept af de ændrede vilkår fra din side.

Fortrydelsesret
Du har en fortrydelsesret på 14 dage på tilmelding som Saxo Premium medlem. Fortrydelsesretten bortfalder dog, når Saxo Premium medlemskabet tages i brug. Du tager Saxo Premium medlemskabet i brug, når du gennemfører et køb til Pluspris eller påbegynder læsning af en bog på App’en.

Betingelser for Saxo Plus
I forbindelse med dit Saxo Premium medlemskab får du stillet et gratis Saxo Plus medlemskab til din rådighed. De regler der gælder for brug at dit Saxo Plus Medlemskab kan du læse her (https://support.saxo.com/Plusmedlems...og_vilk%C3%A5r)

Fair-use
Saxo.com forbeholder sig retten til at lukke adgangen til Saxo Premium medlemskabet samt annullere evt. åbne ordrer, der er i strid med de gældende medlemsbetingelser og vilkår, såfremt der findes grund til at tro, at Saxo Premium medlemskabet misbruges.

Version 1.0

  • Var denne artikel nyttig?